Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25.06.2018

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 25.06.2018 roku do dnia 17.07.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wywieszenie dotyczy nieruchomości działki 428/10 obr 3 m. Limanowa zabudowanej bydynkiem mieszkalnym przy ul. Willowej 5/9 w Limanowej. Zbycie na rzecz najemcy przedmitowego budynku.

Wróć do góry