Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dot. pomieszczenia użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.06.2018 roku do dnia 10.07.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy pomieszczenia użytkowego o pow. 66,5 m2 połozonego przy ul. Rynek 18 w Limanowej, oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy.

Wróć do góry