Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej informacji wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego zasobu Miasta Limanowa.

Wy k a z osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Limanowa.

Działając w oparciu o przepisy art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) oraz par. 15 ust. 2 i par 16 załącznika do Uchwały Rady Miasta Limanowa Nr LV.362.2017, z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 6509) podaję wykaz osób, które nabyły prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (pkt I), lokalu socjalnego (pkt II):

I .Prawo do lokalu mieszkalnego nabyli:

Imię i nazwisko adres dotychczasowego zamieszkania

1. Stanisław CIUREJA Limanowa, ul. Piłsudskiego 45

II. Prawo do lokalu socjalnego nabyli:

Imię i nazwisko adres dotychczasowego zamieszkania

1. Beata SUŁKOWSKA bezdomna

2. Krystian POŹNIAK Limanowa, ul. Słoneczna 1A)6

3. Ryszard CABAŁA Limanowa, ul. Piłsudskiego 14

4. Leszek DUCHNIK bezdomny.

Informacja ta podawana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa i na jego stronach internetowych, na okres 14 dni.

Limanowa, dnia 26 czerwca 2018 r.

Wróć do góry