Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.04.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 02.05.2018 roku do dnia 23.05.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wywieszenie dotyczy dwóch lokali mieszkalnych ul. Piłsudskiego 18/17 i ul. Piłsudskiego 18/24 w Limanowej. Zbycie na rzecz najemców poszczególnych lokali.

Pliki do pobrania

Wróć do góry