Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu na najem miejsc handlowych na targowisku Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w sali nr 18 o godzinie 1000 przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na najem 30 miejsc handlowych o powierzchniach użytkowych od 4,86 do 10,76 m2, które są zlokalizowane na poziomie zerowym targowiska stałego „Mój Rynek” w Limanowej. Zostało wpłacone 1 wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 18.04.2018 r. do dnia 24.04.2018 r.

Wróć do góry