Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.04.2018 r. dotyczy dzierżawy części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa pod ustawienie garażu typu blaszak

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 05.04.2018 roku do dnia 26.04.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 420/2 obr 3 m. Limanowa o pow. 16,5 m2 pod ustawienie garażu typu blaszak. Dzierżawa na rzec wnioskodawcy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry