Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu V przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 18

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że V przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 18 w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

W dniu 8 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 66,50 m2 znajdującego się na parterze budynku użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej na okres 3 lat.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 16.03.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

Wróć do góry