Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem dwóch lokali użytkowych.

Ogłoszenie

W dniu 28 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych na okres 3 lat.

Pierwszy lokal użytkowy o pow. 20,54 m2 zlokalizowany przy ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej. Wadium w wysokości 500,00 zł.

Drugi lokal użytkowy o pow. 51,30 m2 zlokalizowany jest przy ul. Rynek 3 w Limanowej. Wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Do dnia 23 lutego 2018 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostały wpłacone dwa wadia w wysokości odpowiednio 500,00 zł i 3 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą pierwszego lokalu użytkowego o pow. 20,54 m2 położonego przy ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej została Pani Lucyna Kołodziej Salon Fryzjerski „NATALIA” za kwotę 24,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą drugiego lokalu użytkowego o pow. 51,30 m2 położonego przy ul. Rynek 3 w Limanowej został Pan Maciej Zaremba Jubiler Zakład Złotniczy za kwotę 72,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 07.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r.

Wróć do góry