Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- mieszkalnym położonym przy ul. J. Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 1 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Limanowa, zabudowanej budynkiem użytkowo- mieszkalnym położonym przy ul. J. Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa, objętej KW NS1L/000028640/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Zostały wpłacone 4 wadia w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono 3 oferentów. Na przetarg stawiło się dwóch oferentów.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- mieszkalnym położonym przy ul. J. Marka 14 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 398 obr 5 m. Limanowa wyniosła 408 000,00 złotych a nabywcą został Pan Zbigniew Szubryt Zakłady Mięsne „SZUBRYT”.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 08.03.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.

Wróć do góry