Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu na dzierżawę cz. płyty rynku w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części płyty rynku w Limanowej pod prowadzenie ogródka gastronomicznego zakończył się wynikiem pozytywnym

Ogłoszenie

W dniu 15 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w sali nr 18 o godzinie 1000 przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w obrębie płyty Rynku pod lokalizację w okresie od 15 maja 2018 roku do 30 września 2018 roku ogródka gastronomicznego.

Na przetarg zostały wpłacone 3 wadia. Do udziału w przetargu dopuszczono 3 oferentów.

Dzierżawcą terenu za kwotę 151,00 zł/m2/m-c brutto został KBX Krzysztof Bartkowski.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 16.03.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

Wróć do góry