Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.02.2018 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Dot. dz. 787/2 obr 7 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 22.02.2018 roku do dnia 15.03.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wywieszenie dotyczy 787/2 obr 7 m. Limanowa o pow. 126 m2. Zamiana z właścicielami działek 786/1, 786/3 obr 7 m. Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry