Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.02.2018 roku do dnia 28.02.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 33/17 obr 7 m. Limanowa o pow. 15 m2 pod lokalizację obiektu handlowego. Dzierżawa na rzecz własciciela obiektu handlowego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry