Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych położonych przy ul. Rynek 3 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Limanowej przy ul. Rynek 3 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej o powierzchni 20,54 m2 oraz lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 51,30 m2.

Pierwszy lokal użytkowy o powierzchni 20,54 m2 znajduje się na I piętrze budynku handlowo- usługowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej, wejście do lokalu po schodach od podwórka. Zgodnie z zapisem w KW NS1L/00035491/9 w dziale I „Spis praw związanych z własnością” dojście do powyższego lokalu po przez nieodpłatne prawo posadowienia schodów na działce 543 oraz nieodpłatną służebnością gruntową przechodu i przejazdu po działkach 543, 542/1. Obecna umowa najmu kończy się z dniem 2 marca 2018 roku.

Drugi lokal użytkowy o powierzchni 51,30 m2 znajduje się na parterze budynku handlowo mieszkalnego ul. Rynek 3 w Limanowej z wejściem bezpośrednio z chodnika. Obecna umowa najmu kończy się z dniem 12 marca 2018 roku.

Lokale użytkowe zostaną wydane najemcom w stanie nie odnowionym po użytkowaniu ich przez poprzednich najemców.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za wywóz śmieci, wodę, kanalizację i CO.

Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

Przetarg na najem pierwszego lokalu użytkowego o pow. 20,54 m2 polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 23,00 zł/m2/m-c powierzchni. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg na najem drugiego lokalu użytkowego o pow. 51,30 m2 polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 71,00 zł/m2/m-c powierzchni. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 luty 2018 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 18, o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku w wysokości:

– 500,00 zł dotyczy pierwszego lokalu użytkowego o pow. 20,54 m2,

– 3 000,00 zł dotyczy drugiego lokalu użytkowego o pow. 51,30 m2.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 23 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. W tytule wpłaty należy podać numer lokalu którego wadium dotyczy.

Wpłata wadium w wysokości 500,00 zł upoważnia do licytacji pierwszego lokalu użytkowego o pow. 20,54 m2 położonego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej.

Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł upoważnia do licytacji drugiego lokalu użytkowego o pow. 51,30 m2 położonego przy ul. Rynek 3 w Limanowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 14 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry