Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o pow. 66,5 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnymi.

Ogłoszenie

            W dniu 18 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej na okres 3 lat.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie zostało wpłacone jedno wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu.

 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 26.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r.

Wróć do góry