Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy 30 miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 22.01.2018 roku do dnia 12.02.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy przeznaczenia do najmu 30 miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry