Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 18.01.2018 roku. Dotyczy przeznaczenia cz. działki 438/1 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie ogródka gastronomicznego na płycie rynku w Limanowej w okresie od 15 maja do 30 września 2018 roku.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 22.01.2018 roku do dnia 12.02.2018 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 438/1 obr 5 m. Limanowa o pow. od 80 do 100 m2 pod ustawienie ogródka gastronomicznego w okresie od 15 maja 2018 roku do 30 września 2018 roku. 

Pliki do pobrania

Wróć do góry