Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy działek zabudowanych 26/1, 27 obr 7 m. Limanowa.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.01.2018 roku do dnia 05.02.2018 roku został wywieszony wykaz.

Wywieszenie dotyczy zabudowanych działek ewid. nr 26/1, 27 obr 7 m. Limanowa o łącznej powierzchni 0,5133 ha położonych przy ul. S. Jorndana w Limanowej oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Żłobka w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry