Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.01.2018 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dotyczy lokali użytkowych ul. Rynek 3 i M. B. Bolesnej 10 w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2018 roku do dnia 30.01.2018 roku został wywieszony wykaz.

Wywieszenie dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 51,30 m2 połozonego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej oraz lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 połozonego w budynku ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej. Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry