Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 08.12.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 08.12.2017 roku w sprawie zakończenia III przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 66,5 m2 zlokalizowanego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

W dniu 30 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej na okres 3 lat.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 08.12.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.

Wróć do góry