Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

W dniu 2 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia użytkowego o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej na okres 3 lat.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 10.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r.

Wróć do góry