Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30.10.2017 roku dotyczące najmu pomieszczenia magazynowego na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 03.11.2017 roku do dnia 24.11.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy pomieszczenia magazynowego w budynku Mój Rynek w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry