Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.11.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2017 roku do dnia 14.12.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 136 m2 pod uprawy rolne oraz obiekt gospodarczy, oddawe w dzierżawę następuje na rzecz właściciela obiektu gospodarczego.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2017 roku do dnia 14.12.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 136 m2  pod uprawy rolne oraz obiekt gospodarczy, oddawe w dzierżawę następuje na rzecz właściciela obiektu gospodarczego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry