Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 listopada 2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 758 obr 7 m. Limanowa celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej nr 761 obr 7 m. Limanowa.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 15.11.2017 roku do dnia 06.12.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki 758 obr 7 m. Limanowa celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej 761 obr 7 m. LImanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry