Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieognaniczonego na namjem lokali użytkowych w budynku ul. Rynek 18 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w budynku ul. Rynek 18 i ul. M. B. Bolesnej 10 w Limanowej.

Ogłoszenie

W dniu 26 września 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch pomieszczeń użytkowych na okres 3 lat. Pierwsze pomieszczenie użytkowe o powierzchni 35,60 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej zaś drugie pomieszczenie użytkowe o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku użytkowego ul. Rynek 18 w Limanowej.

Do dnia 22 września 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 2 000,00 zł, dotyczące pomieszczenia użytkowego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą pomieszczenia użytkowego o pow. 35,60 m2 położonego w budynku Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol H. Dudek, R. Dudek sp. jawna za kwotę 72,00 zł/ m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Nie przystąpiono do licytacji pomieszczenia użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 w Limanowej ze względu na brak wpłaconych wadiów oraz braku oferentów zainteresowanych najmem przedmiotowego pomieszczenia.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 04.10.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

Wróć do góry