Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 23.10.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 24.10.2017 roku do dnia 14.11.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 24.10.2017 roku do dnia 14.11.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki ewid. 322/2 obr 4 m. Limanowa o pow. 10 m2 położonej przy ul. Br. Czecha w Limanowej, pod ustawienie miejsca do sprzedaży zniczy, kwiatów. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

 

Wróć do góry