Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogloszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2017 roku do dnia 25.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dot. dz. 356/10 obr 4 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2017 roku do dnia 25.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wywieszenie dotyczy nieruchomości zabudowanej działki ewidencyjnej nr 356/10 obr 7 m. Limanowa.

Osoby którym stosownie do zapisu art 34 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa ul. J. Pawła II 9 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wróć do góry