Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.09.2017 r.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2017 roku do dnia 19.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.09.2017 roku do dnia 19.10.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wywieszenie dotyczy użyczenia działek ewidencyjnych nr 498, 499 obr 7 m. Limanowa na rzecz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry