Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.09.2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2017 roku do dnia 25.09.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.

 

Z treścią wywieszenia można zapoznać się tutaj

Wróć do góry