Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu cz. działki 452/3 obr 5 m. Limanowa pod ustawienie obiektu handlowego

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu cz. działki ewid. 452/3 o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego zakończył się wynikiem pozytywnym

Ogłoszenie

            W dniu 3 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 19 o godzinie 1000– został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 8 m2 na okres 1 roku, stanowiącego własność Miasta Limanowa położonego w Limanowej przy ul. Mały Rynek w obrębie ewid. 452/3 pod lokalizację obiektu handlowego.

Do dnia 31 lipca 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 1 500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą przedmiotowego terenu został Pan Dariusz Duda za kwotę 72,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 11.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r.

Wróć do góry