Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.08.2017

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy lokalu użytkowego ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 29.08.2017 roku do dnia 19.09.2017 roku został wywieszony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 84,10 m2 położonego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej.


Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry