Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 oraz 437/8 obr 3 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 759, 890 obr 7 oraz 437/8 obr 3 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

          Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 4 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Limanowej o nr 759, 890 obr. 7 na Osiedlu Marsa objętych księgami wieczystymi nr NS1L/00021441/3, NS1L/00021351/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz 437/8 obręb 3 objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030342/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiących własność Miasta Limanowa.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 13.07.2017 r. do dnia 19.07.2017 r.

Wróć do góry