Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem dwóch lokali użytkowych ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie

            W dniu 20 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Limanowej przy ul. Rynek 3 o powierzchniach 49,50 m2 i 136,40 mna okres 3 lat.

Do dnia 14 lipca 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostało wpłacone sześć wadiów w wysokości po 3 500,00 zł z tego 4 wadia dotyczyły lokalu użytkowego nr 1 o pow. 49,50 m2 i 2 wadia dotyczyły lokalu użytkowego nr 2 o pow. 136,40 m2.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą lokalu użytkowego o pow. 49,50 mzostał Kantor Wymiany Walut Sklep Spożywczo Przemysłowy za kwotę 120,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą lokalu użytkowego o łącznej pow. 136,40 mzostał Sklep SEZAM SJ J. Musiał i S-KA za kwotę 72,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

 Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 28.07.2017 r. do dnia 04.08.2017 r.

Wróć do góry