Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu cz.dz. ewid. 452/3 obr 5 m. Limanowa.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu cz. dz. 452/3 obr 5 m. Limanowa o pow. 8 m2 pod ustawienie obiektu handlowego zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

            Na dzień 14 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę terenu o powierzchni 8 m2 na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy, stanowiącego własność Miasta Limanowa położonego w Limanowej przy ul. Mały Rynek w obrębie ewid. 5 m. Limanowa, będącego częścią działki ewid. 452/3.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

 Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 20.07.2017 r. do dnia 27.07.2017 r.

Wróć do góry