Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 04.07.2017 roku w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 06.07.2017 roku do dnia 27.07.2017 roku został wywieszony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 06.07.2017 roku do dnia 27.07.2017 roku został wywieszony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wywieszenie dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 66,5 m2 położonego w budynku ul. Rynek 18 oraz lokalu użytkowego o powierzchni 35,6 m2 położonego w budynku ul. Matki Boskiej Bolesnej 10 w Limanowej.

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry