Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24 lipca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.07.2017 roku. Dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej 398 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 25.07.2017 roku do dnia 16.08.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 25.07.2017 roku do dnia 16.08.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wywieszenie dotyczy działki zabudowanej 398 obr 5 m. Limanowa położonej przy ul. Józefa Marka.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościamia przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 w terminie 6 tygoni, licząc oid dnia wywieszenia wykazu.

 

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry