Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 872/4 obr 7 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 29 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 872/4 o powierzchni 0,0784 ha stanowiącej własność Miasta Limanowa położonej w Limanowej w obrębie ewid. nr 7 przy ul. Podhalańskiej i Marsów objętej KW NS1L/00021351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

            Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu oraz nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.  

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 11.07.2017 r. do dnia 18.07.2017 r.

Wróć do góry