Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu ul. Rynek 3 w Limanowej o pow. 12 m2

Ogłoszenie

       W dniu 14 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o powierzchni 12,00 m2 na okres 3 lat.

Do dnia 9 czerwca 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostały wpłacone trzy wadia w wysokości po 1000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą przedmiotowego lokalu użytkowego został Sezam sj. J. Musiał i S-Ka za kwotę 73,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 22.06.2017 r. do dnia 29.06.2017 r.

Wróć do góry