Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.06.2017 roku. Dotyczy części działki 49/4 obr 7 m. Limanowa o pow. 18 m2 pod garaż, dzierżawa na rzecz właściciela garażu.

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wywieszenie dotyczy części działki ewidencyjnej nr 49/4 obr 7 m. Limanowa  o powierzchni 18 m2 pod garaż typu blaszak na rzecz właściciela garażu.

 

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry