Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2017 roku

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2017 roku do dnia 02.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wywieszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2017 roku do dnia 02.06.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wywieszenie dotyczy działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa 

 

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry