Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.05.2017 r.

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2017 roku do dnia 30.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wywieszenie dotyczy pomieszczenia magazynowego w budynku Mój Rynek w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2017 roku do dnia 30.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. 

Wywieszenie dotyczy pomieszczenie magazynowego na targowisku Mój Rynek w Limanowej 

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry