Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o powierzchni 12 m2 położonego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej na okres 3 lat.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o powierzchni 12,00 m2 położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 na okres 3 lat. Pomieszczenie znajduje się parterze budynku handlowo- mieszkalnego, wejście do pomieszczenia bezpośrednio z chodnika ul. Rynek 3 w Limanowej.

            Pomieszczenie zostanie wydane najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu go przez poprzedniego najemcę.

            Oprócz czynszu najemca opłaca podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za centralne ogrzewanie, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

            Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

            Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

            Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

            Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 71,00 zł/m2/m-c. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 18, o godz. 1000.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku.

            Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 9 czerwca 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

            Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 164, 165.

            Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry