Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.04.2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dotyczy lokalu mieszkalnego ul. J. Marka 3/1 w Limanowej

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 18.04.2017 roku do dnia 09.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Wywieszenie dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 polożonego w budynku ul. Józefa Marka 3 w Limanowej.

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry