Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

I N F O R M A C J A – Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2017 roku do dnia 05.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2017 roku do dnia 05.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. 

Wywieszenie dotyczy pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry