Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.04.2017 roku

I N F O R M A C J A – Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2017 roku do dnia 04.05.2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Wywieszenie dotyczy części działki 453 obr 6 m. Limanowa o pow. 20 m2 celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej 445 obr 6 m. Limanowa.

Z treścią wywieszenia można zapoznać sie tutaj

Wróć do góry