Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem miejsc handlowych zlokalizowanych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc handlowych na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie


            W dniu 23 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w sali nr 18 o godzinie 1000 przeprowadzony został I przetarg ustny nieograniczony na najem 29 miejsc handlowych o powierzchniach użytkowych od 4,86 do 10,76 m2, zlokalizowanych na poziomie zerowym targowiska stałego „Mój Rynek” w Limanowej. Zostały wpłacone 2 wadia. Do przetargu został dopuszczony jeden oferent. Przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ w dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent.

Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 31.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r.

Wróć do góry