Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.03.2017 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki ewidencyjnej 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2, celem polepszenia zagospodarowania działki siedliskowej wnioskodawcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, dotyczy części działki ewidencyjnej nr 181/1 obr 6 m. Limanowa o pow. 65 m2 z przeznaczeniem pod polepszenie zagospodarownaia działki siedliskowej 323 obr. 6 m. Limanowa.

Z przedmiotowym wykazem można zapoznać się pod poniższym linkiem:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wróć do góry