Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.01.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Dotyczy części pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na targowisku Mój Rynek w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa

informuje, że

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej został podany do publicznej wiadomości w dniach:

09.01.2017 r. – 30.01.2017 r.

Wykaz obejmuje część pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na poziomie  -1 targowiska stałego Mój Rynek w Limanowej o pow. 1 m2 oznaczonego na rzucie poziomu nr -1 jako pomieszczenie T-1.01 na okres do 31 grudnia 2017 roku, na rzecz Pana Andrzeja Kita prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ogrody Mario.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Wróć do góry