Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.01.2017 roku

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 616/4 obr 3 m. Limanowa o pow. 18 m2.

Komunikat Burmistrza Miasta Limanowa o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa

informuje, że

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej został podany do publicznej wiadomości w dniach:

03.01.2017 r. – 24.01.2017 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony licząc od dnia 1 stycznia 2017 roku, obejmujący część działki ewidencyjnej nr 616/4 obr. 3 m. Limanowa o pow. 18 m2 położonej przy ul. Ceglraskiej w Limanowej z przeznaczeniem pod garaż- oddanie w dzierżawę następuje na rzecz właściciela garażu.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wywieszonym wykazie.

Wróć do góry