Deklaracja dostępności
Bez kategorii

Limanowa ma swój hejnał – posłuchaj !

11 kwietnia 2015 r., podczas uroczystej sesji Rady Miasta Limanowa z okazji 450-lecia nadania praw miejskich Limanowej, radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału miasta Limanowa i zasad jego używania.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Hejnał dla każdego miasta jest swoistą wizytówką, nadaje mu niepowtarzalną tożsamość i jest wręcz nieodzownym elementem imprez i spotkań. Przyjęcie Hejnału Limanowej daje miastu możliwość na uzupełnienie luki, która powstała przez jego brak.  Hejnał skomponował Ś.p. Ludwik Mordarski – limanowski muzyk, kompozytor i dyrygent. Założyciel i długoletni kierownik i choreograf Zespołu Regionalnego „Limanowianie” oraz wieloletni dyrygent orkiestry „Echo Podhala”. Rodzina zmarłego nieodpłatnie przekazała prawa autorskie do kompozycji Hejnału Limanowej, Miastu Limanowa”.

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz podziękowała Krystynie Mordarskiej, żonie śp. prof. Ludwika Mordarskiego za zgodę i przekazanie praw autorskich do utworu Echo Trombity na rzecz Miasta Limanowa.

Hejnał obok herbu i flagi jest symbolem miasta Limanowa. Zgodnie z uchwałą hejnał jest utworem muzycznym pod tytułem „Echo Trombity”.  Hejnał może być grany na trombitach lub odtwarzany z zapisu magnetycznego lub cyfrowego. Hejnał może być wykonywany w szczególności podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych, uroczystości z okazji rocznic, wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym, imprez i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu miasta Limanowa i jego mieszkańców. Treść całej uchwały /plik pdf/
 

Poniżej prezentujemy  hejnał miasta Limanowa:

 

Galeria

Wróć do góry