Deklaracja dostępności
Bez kategorii

450-lecie nadania Limanowej praw miejskich

(…) My Zygmunt z Łaski Bożej Król Polski (…) za pewną wiedzą naszą i przyzwoleniem senatorów naszych (…), szlachetnemu Stanisławowi Jordanowi z Zakliczyna (…) zgadzamy się i dopuszczamy, aby mógł we wsi krakowskiej położonym, miasto o nazwie Ilmanowa umieścić, założyć i wznieść tak by trwało po wsze czasy (…)

Te pamiętne słowa z 1565 roku dały początek powstaniu miasta Limanowa, miasta którego piękno i świetność promieniujące na przestrzeni dziejów, znajdują odbicie w teraźniejszości. 11 kwietnia 2015 r. miasto Limanowa świętowało Jubileusz 450-lecia nadania praw miejskich.

Na jubileuszowe uroczystości składały się: inscenizacja historyczna, sesja Rady Miasta i koncert.

Na jubileusz miasta przybyli :

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej JEŻ  Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej    
Pan Andrzej Czerwiński  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Wiesław Janczyk   Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej    
Pan Stanisław Hodorowicz  Senator Rzeczypospolitej Polskiej   
Pan Marek Wójcik   Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji       
Pan Jerzy Miller   Wojewoda Małopolski       
Pani Urszula Nowogórska  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego   
Pan Grzegorz Biedroń  Radny Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z zagranicą 

Pan Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty
Ks. Prałat Józef Poręba – Honorowy Obywatel Miasta Limanowa    
Ks. Prałat Karol Dziubaczka       
Ks. Prałat Wiesław Piotrowski – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, Dziekan Dekanatu Limanowskiego
Ks. Tadeusz Śmierciak –  Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki   
Ks. Stanisław Kowalik – Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej
Ks. Marian Tyrka –  Proboszcz Parafii  Stara Wieś   
Ks.  Stanisław Wojcieszak                      
Pani Agata Kamińska i Pan Stanisław Lisak – Przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pan Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski   
Pan Marian Wójtowicz – Radny Powiatu Limanowskiego   
Pan Józef Kowalczyk – Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Pani Agnieszka Modrzejewska-Potaczek –  Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna   
Pan Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa
Pan Stanisław Młyński – Przewodniczący Rady Gminy Limanowa

Pan Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice
Pan Janusz Potaczek –  Wójt  Gminy Niedźwiedź
Pan Bolesław Żaba  – Wójt Gminy Mszana Dolna

Pan Benedykt Węgrzyn – Wójt  Gminy Dobra
Pan Jan Palki – Przewodniczący Rady Gminy Dobra

Pan Władysław Sadowski – Wójt Gminy Kamienica
Pan Janusz Opyd – Przewodniczący Rady Gminy Kamienica

Pan Czesław Stanisławczyk    Wójt Gminy Laskowa
Pan Piotr Stach Przewodniczący Rady    Gminy Laskowa
Pani Stanisława Kaptur Sekretarz Gminy Tymbark

Radni Miasta Limanowa w osobach: Jolanta Juszkiewicz – Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczacy: 
Jan Winiewski, Leszek Woźniak oraz radni: Adam Dębski, Antoni Dyląg, Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Adam Król, Piotr Musiał, Stanisław Orzechowski, Walenty Rusin, Wiesław Sędzik, Wojciech Struzik, Mieczysław Sukiennik, Mateusz Wroński.

oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli, dyrektorzy jednostek kultury, dyrektorzy zespołów szkół samorządowych i szkół średnich, dyrektorzy przedszkoli oraz żłobka miejskiego, dyrektorzy instytucji powiatowych i miejskich, prezesi stowarzyszeń oraz prezesi i właściciele limanowskich  firm.

Podczas pierwszej części uroczystości widzowie za sprawą widowiska historycznego  przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 przy scenariuszu i reżyserii Pani Grażyny Nowak, przenieśli się w realia XVI –wiecznego miasta Ilmanowa. Najpierw do 1548 r. do dworku Stanisława Jordana, a potem do Piotrkowa Trybunalskiego z 1565 r.  Inscenizacja historyczna powstała „na wieczną rzeczy pamiątkę”, jako dowód aktywnej postawy mieszkańców Limanowej we wspólnym odtworzeniu historii miasta.

Następnie świadomi faktu Limanowianie, że również tworzą historię przebyli długą drogę historyczną na podstawie prezentacji multimedialnej z historii Miasta. Obrazy i wspomnienia dowiodły, że Limanowa to 450 lat tradycji i historii, to czasy świetności i upadków, lata dobre i mądre, a także lata w których wojny i walki odcisnęły piętno w dziejach miasta i jego mieszkańców. Te wszystkie wydarzenia składają się na bogactwo Limanowej, jej wielokulturowość i obecny charakter.

Jedno jest pewne, że historię miasta tworzyli przede wszystkim mieszkańcy. I cechą historyczną tego miasta jest fakt, że miasto miało szczęście do wspaniałych obywateli.  Całokształt ich osiągnięć jest budujący i ogromnie zobowiązujący dla aktualnego pokolenia.

Kolejna część uroczystości to sesja Rady Miasta, na której obok podjęcia uchwał o święcie miasta i hejnale miasta uhonorowano zaszczytnym tytułem i medalem Jego Ekscelencję Biskupa Ordynatora Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża – RODAKA LIMANOWSKIEGO.

W tym momencie był czas na okolicznościowe wystąpienia, jako pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Ks. Biskupa Andrzeja Jeża, a następnie gości zaproszonych.

Urodziny miasta nie byłyby udane, bez tortu i życzeń. Po wniesieniu urodzinowego tortu przyszedł czas na życzenia, jakie mieszańcom Limanowej złożył Burmistrz Miasta Władysław Bieda.

Ostatnią częścią jubileuszowego spotkania stanowił koncert „LIMANOWSCY ARTYŚCI – MIASTU”, z udziałem artystów rodaków: Jadwigi Postrożnej, Marty Wilk, Łukasza Jemioły  oraz  Orkiestry „ECHO PODHALA” i Zespołu „LIMANOWIANIE”.

Życzeniem wszystkich zebranych było doczekać w zdrowiu i dostatku kolejnego jubileuszu 500-lecia miasta

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z uroczystych obchodów 450-lecia nadania praw miejskich Limanowej, które miały miejsce w sobotę 11 kwietnia br.

Galeria

Wróć do góry